Noodverlichting

Bij spanningsuitval blijft normale verlichting in gebreke, waardoor er bij noodgevallen gevaarlijke situaties kunnen voorkomen. Zo kan bij rookontwikkeling door brand het zicht belemmerd worden, waardoor mogelijke vluchtroutes niet meer zichtbaar zijn.

Om bij calamiteiten het veilig verlaten van een ruimte mogelijk te maken voor de aanwezigen, moet er voor voldoende zicht en vluchtrouteaanduiding op vluchtroutes gezorgd worden. Angst en verwarring worden verminderd door het strategisch plaatsen van noodverlichting en vluchtrouteverlichting. ACV kan dit ook voor u verzorgen.

nooduitgang licht