Noodverlichting

Bij spanningsuitval blijft normale verlichting in gebreke, waardoor er bij noodgevallen gevaarlijke situaties kunnen voorkomen. Zo kan bij rookontwikkeling door brand het zicht belemmerd worden, waardoor mogelijke vluchtroutes niet meer zichtbaar zijn.

Om ervoor te zorgen dat aanwezigen – bij een calamiteit – een ruimte veilig kunnen verlaten, moet er voldoende zicht zijn en moeten de vluchtroutes duidelijk aangegeven zijn. Het is daarbij van groot belang om de noodverlichting en vluchtrouteverlichting op strategische plekken te plaatsen, want daarmee zorgen we ervoor dat mensen minder angstig en verward zijn, wat de veiligheid zeer ten goede komt. ACV levert dan ook niet alleen de producten, maar verzorgt ook de juiste plaatsing en het onderhoud.

nooduitgang licht