Ontruimingsalarminstallaties (NEN 2575)

Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel – om in geval van brand of andere noodsituatie – een snelle en ordelijke personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte mogelijk te maken. In veel gevallen is deze installatie gekoppeld aan een brandmeldinstallatie.

Luidalarminstallatie type B

Een luidalarminstallatie type B wordt ontworpen als een ontruimingsalarminstallatie die in een brandmeldinstallatie is geïntegreerd, of met een brandmeldinstallatie is gecombineerd. De installatie geeft als akoestisch signaal het “slow-whoop” toonsignaal, conform NEN 2575-3.

Installeren en Certificeren

ACV is een installatiebedrijf met de erkenning Branddetectiebedrijf. Dit maakt het mogelijk dat wij – zonder tussenkomst van derden – uw brandmeldinstallatie kunnen installeren en certificeren, wat een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren. Daarnaast stellen wij uw concept Programma van Eisen (PvE) op en kunnen wij de beheerder van uw systeem de cursus Beheerder Brandmeldinstallaties geven, dat volgens de voorschriften verplicht is.