Ontruimingsalarminstallaties (NEN 2575)

Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om in geval van brand of andere noodsituatie een snelle en ordelijke, personele ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte mogelijk te maken. In veel gevallen is deze installatie gekoppeld aan een brandmeldinstallatie.

Luidalarminstallatie type A

Een luidalarminstallatie type A wordt ontworpen als een ontruimingsalarminstallatie met gesproken berichten. De daarbij toe te passen combinatie van toonsignaal en gesproken bericht moet conform NEN 2575-2 worden uitgevoerd. Buiten noodsituaties om, mag een luidalarminstallatie type A ook voor andere doeleinden (zoals omroep, muziek en dergelijke) worden gebruikt.

Luidalarm installatie type A

Luidalarminstallatie type B

Een luidalarminstallatie type B wordt ontworpen als een ontruimingsalarminstallatie die in een brandmeldinstallatie is ge├»ntegreerd, of met een brandmeldinstallatie is gecombineerd. De installatie geeft als akoestisch signaal het “slow-whoop” toonsignaal conform NEN 2575-3.

Installeren en Certificeren

ACV beveiligingstechniek is een installateur met de erkenning branddetectiebedrijf. Met deze erkenning kunnen wij zonder tussenkomst van derden uw brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie installeren en certificeren wat een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren. Daarnaast stellen wij uw concept PvE op en kunnen wij de beheerder van uw systeem de cursus Beheerder Brandmeldinstallaties (voorheen opgeleid persoon) geven, dat volgens de voorschriften verplicht is. Wij zijn ook gespecialiseerd in de aanleg van ontruimingsinstallaties volgens de NEN 2575, noodverlichtingsystemen en het opstellen van noodontruimingsplannen volgens de NTA 8112.