Programma van Eisen

Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Het is een verplicht document, dat bij elke brandmeldinstallatie /ontruimingsalarminstallatie aanwezig dient te zijn.

Een Programma van Eisen wordt opgesteld op verzoek van o.a. bevoegde autoriteiten (gemeente en brandweer), verzekeraars of u als gebruiker/eigenaar van het object. In een PvE worden het ontwerp en uitvoering van de brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) beschreven en vastgelegd.

ACV verzorgt het gehele traject, van het opstellen van het PvE, tot aan de goedkeuring van de eisende partij.