Programma van Eisen

Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Het is een verplicht document, wat bij elke brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie aanwezig dient te zijn.

Een Programma van Eisen (PvE) wordt opgesteld op verzoek van o.a. bevoegde autoriteit (gemeente en brandweer), verzekeraars of u als gebruiker/eigenaar van het object en hierin wordt het ontwerp en uitvoering van de brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) beschreven en vastgelegd.

Basis Ontwerp opsteller

ACV Beveiligingstechniek kan een PvE als Basis Ontwerp opsteller voor u opstellen. Met deze kennis bieden wij u een correct PvE, waarmee in de ontwerpfase door de deskundigheid op brandveiligheid de volgende doelstellingen worden bereikt:

  • Minder faalkosten tijdens ontwerp en realisatie van de installatie;
  • Meer preventieve brandveiligheidkennis in het proces van de ontwerper en bouwer;
  • Deskundige ondersteuning van de gebruiker ten aanzien van ontwerpers, bouwers en overheid;
  • Verantwoordelijkheid in het proces plaatsen.

Wij verzorgen het gehele traject, van het opstellen van het PvE, tot de goedkeuring van de eisende partij.