Brandmeldinstallatie (NEN 2535)

Een brandmeldinstallatie is van groot belang: het signaleert en lokaliseert een brand in een vroeg stadium, waardoor het bestrijden van de brand tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen. Om de kwaliteit van de brandmeldinstallatie te garanderen, moet deze voldoen aan de norm NEN 2535.

brandmeld installatie

Erkend Branddetectiebedrijf

ACV is een installatiebedrijf met de erkenning Branddetectiebedrijf. Dit maakt het mogelijk dat wij – zonder tussenkomst van derden – uw brandmeldinstallatie kunnen installeren en certificeren, wat een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren. Daarnaast stellen wij uw concept Programma van Eisen (PvE) op en kunnen wij de beheerder van uw systeem de cursus Beheerder Brandmeldinstallaties geven, dat volgens de voorschriften verplicht is.