Onderhoud ontruimingsalarminstallatie

Ontruimingsalarminstallaties dienen jaarlijks onderhouden te worden volgens de norm NEN 2654-2. ACV beschikt als erkend onderhoudsbedrijf over een servicedienst die met gekwalificeerde mensen en de juiste materialen het onderhoud aan uw ontruimingsalarminstallatie kan uitvoeren, dit inclusief de (her)certificering van het systeem. Door jaarlijks onderhoud uit te voeren voldoet u als beheerder van het gebouw aan uw wettelijke verplichtingen en hoeft u zich geen zorgen te maken over problemen met de brandweer of verzekeraar als er zich calamiteiten voordoen. En eigenlijk nog belangrijker: u weet dat u er alles aan heeft gedaan om de schade en het aantal slachtoffers bij een eventuele brand tot een minimum te beperken!

nooduitgang