Onderhoud inbraakbeveiliging

Om de goede werking van de installatie te waarborgen, stelt Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) de verplichting een preventief onderhoudscontract af te sluiten. Binnen ons service- en onderhoudscontract wordt éénmaal per jaar een preventieve onderhoudsinspectie uitgevoerd, waarbij de installatie – inclusief de doormelding naar de meldkamer – op de goede werking wordt gecontroleerd. Voor zover noodzakelijk worden onderdelen opnieuw afgesteld, gereinigd of vervangen. Preventief onderhoud zorgt ervoor dat storingen en loze alarmen zo veel mogelijk worden voorkomen en het verlengt de levensduur van de installatie.

Preventief onderhoudscontract

Ook zonder de verplichting van een verzekeringsmaatschappij adviseren wij u een regelmatige onderhoudsinspectie van uw inbraaksignaleringssysteem te laten uitvoeren. Inhoudelijk biedt een preventief onderhoudscontract u het volgende:

Eénmaal per jaar voeren wij een preventieve onderhoudsinspectie uit. Het onderhoud omvat onder meer de werkzaamheden hiernaast:

 • Controle op actualiserende maatregelen.
 • De technische staat van uw installatie wordt getest en beoordeeld, waaronder:
  • De aangesloten alarmlussen op uw centrale;
  • De netvoeding, de accu en de laadinrichting;
  • De doormelding naar de meldkamer;
  • De controle van alle melders op hun werking en de communicatie met de inbraakcentrale. Indien nodig worden deze gereinigd aan de buitenzijde;
  • De werking van het codebedieningspaneel.
 • Vervangen van de batterijen (in het geval van draadloze componenten).