Programma van Eisen

Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Het is een verplicht document, wat bij elke brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie aanwezig dient te zijn.

Een Programma van Eisen (PvE) wordt opgesteld op verzoek van o.a. bevoegde autoriteit (gemeente en brandweer), verzekeraars of u als gebruiker/eigenaar van het object en hierin wordt het ontwerp en uitvoering van de brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) beschreven en vastgelegd.

Erkend Basis Ontwerp opsteller

ACV Beveiligingstechniek kan een PvE als erkend Basis Ontwerp opsteller voor u opstellen. Met deze erkenning bieden wij u een correct PvE, waarmee in de ontwerpfase door de deskundigheid op brandveiligheid de volgende doelstellingen worden bereikt:

  • Minder faalkosten tijdens ontwerp en realisatie van de installatie;
  • Meer preventieve brandveiligheidkennis in het proces van de ontwerper en bouwer;
  • Deskundige ondersteuning van de gebruiker ten aanzien van ontwerpers, bouwers en overheid;
  • Verantwoordelijkheid in het proces plaatsen.

Wij verzorgen het gehele traject, van het opstellen van het PvE, tot de goedkeuring van de eisende partij. 

Contact info

ACV Beveiligingstechniek B.V.
Postbus 250
3130 AG  Vlaardingen

Telefoonnummers:
Algemeen: 010 - 460 38 52
Bij storing: 010 - 460 37 52
Administratie: 010 - 435 35 90
Fax: 010 - 435 34 90

Email:
info@acvbeveiliging.nl