Wettelijke voorschriften

Een brandmeldinstallatie is er voor om in geval van brand en/of bij beginnende brand c.q. rookontwikkeling de benodigde veiligheid te bieden aan de aanwezige personen.

In de huidige regelgeving en voorschriften is vastgesteld dat het beheer en onderhoud aan de brandmeldinstallatie moet worden uitgevoerd conform de voorschriften van de NEN2654-1.

Hierin is tevens vastgelegd dat wanneer er in een gebouw een brandmeldinstallatie aanwezig is, hiervoor een beheerder moet zijn benoemd, welke deze taken beheert en uitvoert.

Beheerder Brandmeldinstallatie

ACV Beveiligingstechniek kan deze taken voor u uitvoeren en beheren. Hiervoor kunnen wij u een gepaste aanbieding doen. U kunt deze taken ook in eigen beheer nemen, het beheren en vastleggen van controles en testprocedures voor een goede werking van het systeem. Hiervoor moet deze persoon beschikken over het certificaat "Beheerder Brandmeldinstallatie" waarvoor wij u een gepaste cursus/training kunnen aanbieden.

Contact info

ACV Beveiligingstechniek B.V.
Postbus 250
3130 AG  Vlaardingen

Telefoonnummers:
Algemeen: 010 - 460 38 52
Bij storing: 010 - 460 37 52
Administratie: 010 - 435 35 90
Fax: 010 - 435 34 90

Email:
info@acvbeveiliging.nl