• Brandmeldcentrale.jpg

Onderhoud brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie kan alleen effectief blijven functioneren wanneer het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvinden. Brandmeldinstallaties dienen jaarlijks onderhouden te worden volgens de NEN 2654-1. Over het algemeen is het voor een goed beheer noodzakelijk om een onderhoudscontract af te sluiten met een brandmeldonderhoudsbedrijf.

ACV Servicedienst

ACV beschikt als brandmeldonderhoudsbedrijf over een servicedienst die met gekwalificeerde mensen en de juiste materialen het onderhoud aan uw brandmeldinstallatie kan uitvoeren, dit inclusief de (her)certificering van het systeem. Door jaarlijks onderhoud uit te voeren voldoet u als beheerder van het gebouw aan uw wettelijke verplichtingen en hoeft u zich geen zorgen te maken over problemen met de brandweer of verzekeraar als er zich calamiteiten voordoen. En eigenlijk nog belangrijker: u weet dat u er alles aan heeft gedaan om de schade en het aantal slachtoffers bij een eventuele brand tot een minimum te beperken!

Contact info

ACV Beveiligingstechniek B.V.
Postbus 250
3130 AG  Vlaardingen

Telefoonnummers:
Algemeen: 010 - 460 38 52
Bij storing: 010 - 460 37 52
Administratie: 010 - 435 35 90
Fax: 010 - 435 34 90

Email:
info@acvbeveiliging.nl